Chính sách bảo mật thông tin

1) Thu thập thông tin:

Cửa hàng chỉ thu thập thông tin từ Quý khách hàng cung cấp và được sự cho phép của quý khách, các thông tin gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email

2) Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

+ Vận chuyển, giao nhận hàng đến Quý khách hàng.

+ Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của cửa hàng

3) Bảo mật thông tin:

Cửa hàng cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho Quý khách hàng khi cung cấp thông tin cá nhân với cửa hàng. Cửa hàng cam kết không trao đổi, mua bán thông tin của Quý khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng, cửa hàng cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật thông tin.